Regulament “Simti diferenta, vezi rezultatele


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei “Simti diferenta, vezi rezultatele” adresata publicului feminin este S.C.SILHOUETTE BEAUTY CENTERS SRL cu sediul in Bucuresti, Bd. Regina Maria Nr.1, sector 4, (numita in prezentul regulament “Organizatorul”). Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toate participantele. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada promotiei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta publicul.

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala “Simti diferenta, vezi rezultatele” se desfasoara in perioada:
27 ianuarie – 31 ianuarie 2017.

SECTIUNEA 3. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania promotionala este organizata si se va desfasura numai pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
La campania promotionala “Simti diferenta, vezi rezultatele” pot participa numai persoanele din Bucuresti, cu varsta peste 18 ani. Nu pot participa angajatii companiei SILHOUETTE BEAUTY CENTERS SRL, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DESFASURARII CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campania Promotionala este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

–          Participantele trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4

–          Inscrierea se face exclusiv in perioada Campaniei precizata la Sectiunea 2

Participantele trebuie sa se inscrie cu o fotografie proprie adaugata ca si comentariu la postarea referitoare la deschiderea campaniei cu mentiunea #IamSilhouette si raspunsul la intrebarea:

Ce este frumusetea pentru dumneavoastra?”

Pe data de 1 Februarie se vor anunta pe www.facebook.com/CentreSilhouette  cei patru castigatori.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI
– un premiu constand in: 2 sedinte masaj corporal Signature Babor – pentru categoria 18-25 ani
– un premiu constand in: 2 sedinte LPG corporal – pentru categoria 25-35 ani
– un premiu constand in: o sesiune tratament facial Dermia – pentru categoria 35-45 ani
– un premiu constand in: 2 sedinte Ultratone Dreamshaper – pentru castigatorul de sex masculin

Premiile vor fi atribuite de organizator. Fiecare castigator va putea intra in posesia unui singur premiu. Premiile sunt nominale si nu pot fi transformate in bani.

SECTIUNEA 7.  CASTIGATORII SI ANUNTAREA PREMIILOR
Castigatoarele premiilor vor fi anuntate pe pagina www.facebook.com/CentreSilhouette, urmand ca acestea sa ne furnizeze datele de contact si identificare in maxim 3 zile lucratoare de la anuntarea lor, termenul de 3 zile fiind termen de decadere din drepturile de castigator.
Castigatoarele vor trebui sa se prezinte la locul si data stabilite de comun acord cu Organizatorul pentru efectuarea sedintei video.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE
Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatoarei care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru:
– situatiile in care castigatoarele nu au furnizat adresa completa si numar de telefon sau au furnizat adresa incompleta sau un numar de telefon gresit, neputand fi contactate
– situatia in care castigatoarele nu se prezinta la data si locul stabilit de comun acord cu Organizatorul pentru efectuarea sedintei video

SECTIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin inscriere, participantele sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament.
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti. Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

SECTIUNEA 10. TAXE
Plata impozitului datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatoarele prezentului concurs, revine in sarcina exclusiva a acestora, Organizatorul neavand nici o obligatie de plata.

SECTIUNEA 11. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor desfasura pe care amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Regulamentul campaniei va fi disponibil gratuit pe site-ul www.silhouette.ro si www.facebook.com/CentreSilhouette  incepand cu data de 27 ianuarie 2017.
Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.
Participantele care au pierdut calitatea de potentiale castigatoare sau de castigatoare, nu au dreptul sa solicite prin nici un alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

Disclaimer

  • Prin inscrierea unei imagini, participantul declara in mod implicit ca este detinatorul drepturilor de autor asupra acesteia si isi asuma toate consecintele legale in cazul in care se dovedeste ca nu detine drepturile intelectuale asupra fotografiei.
    • De asemenea, in cazul in care utilizatorul nu este detinatorul drepturilor de autor asupra fotografiei acesta nu va primi niciunul din premiile acordate.
    • Drepturile asupra imaginilor apartin autorilor, iar SILHOUETTE BEAUTY CENTERS SRL poate utiliza imaginile in comunicari, articole sau alte materiale promo.