Regulamentul concursului “Believe In Love”
Perioada campanie: 02.februarie 12:00 pm – 05 februarie 2021 12:00 pm

1. Organizatorul campaniei
Campania publicitara „ Believe in Love” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este organizata in numele si de catre SILHOUETTE CENTRE DE SLABIT, INFRUMUSETARE SI FITNESS SRL, cu sediul social in Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr.200, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/3582/2015, cod fiscal RO 34277368, contul deschis la ALPHA BANK DOROBANTI, prin reprezentantul legal, denumita in continuare SILHOUETTE BEAUTY CENTERS SRL

Campania se va derula sub prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Silhouette Centre de slabit si infrumusetare, in calitate de Organizator, îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa o zi de la anuntarea modificarilor pe pagina de Facebook Silhouette Centre de slabit si infrumusetare.

2. Zona de desfasurare a campaniei
2.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei.

3. Definitia si durata campaniei
3.1 Scopul Campaniei este de a creste popularitatea Organizatorului , prin oferirea de produse:
– spuma de curatare Guinot BIOXYGENE
– masca pentru noapte DOCTOR BABOR CLEANFORMANCE
Pentru a avea posibilitatea de a castiga unul dintre premii, participantii trebuie sa dea “follow” paginii de instagram @silhouette.ro si sa eticheteze 2 persoane, spunandu-le acestora cat sunt de frumoase cu ocazia zilei de Valentine’s Day.
Campania va avea 3 castigatori, extrasi prin tragere la sorti in data de 05.02.2021, ora 12 p.m
3.2 Regulamentul oficial de desfasurare a campaniei este disponibil in mod gratuit, fiind afisat de catre Organizator pe pagina sa de Facebook – Centre de slabit si infrumusetare Silhouette si pe site-ul www.silhouette.ro
O copie a Regulamentului Oficial va fi oferita gratuit prin simpla trimitere a unei cereri catre urmatoarea adresa: Bb. Regina Maria, nr.14, sector 4, Bucuresti
3.3 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile.

4. Dreptul de participare
4.1 Aceasta Campanie este deschisa tuturor persoanelor fizice (cu varsta peste 18 ani) care indeplinesc cerintele de la pct.3.1.
4.2 Angajatii Centre de slabit si infrumusetare Silhouette si membrii familiei acestora nu au dreptul sa participe la aceasta Campanie.

5. Descrierea premiilor
5.1 Premiul nu poate fi acordat altor persoane decat castigatorului validat.
5.2 Castigatorul va trebui să se prezinte în clinica Silhouette Unirii sau Dorobanti pentru a ridica premiul și nu poate cere contravaloarea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia.

6. Acordarea premiilor
6.1 Premiile se vor acorda pe baza extragerii din data de 05.02.2021 organizata de catre Silhouette
6.2 Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Daca particpantii isi ofera acordul, se vor realiza materiale foto si video cu momentul extragerii, fara a putea solicita vreo plata pentru acestea. Materialele vor fi folosite in social media Silhouette Centre de slabit si infrumusetare.

7. Taxe si impozite
7.1 Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale reprezentand premii obtinute urmare a campaniei desfasurate, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il plateasca la bugetul statului conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

8. Litigii
8.1 Eventualele neintelegeri aparute intre Centre de slabit si infrumusetare Silhouette si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele de judecata din Bucuresti.
8.2 Legea aplicabila este legea romana.
8.3 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Bucuresti, Bb. Regina Maria, nr.14, sector 4, Bucuresti in termen de maxim 2 zile de la data incheierii Campaniei. Dupa aceasta data, Centre de slabit si infrumusetare Silhouette nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

9. Intreruperea/incetarea campaniei
9.1 Campania va putea fi intrerupta/incetata inainte de termen doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Centre de slabit si infrumusetare Silhouette determinata de imposibilitatea de a o continua din motive independente de vointa sa. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, centre de slabit si infrumusetare Silhouette va anunta participantii pe site-ul oficial al companiei www.silhouette.ro in cel mai scurt timp posibil de noile circumstante.
9.2 Situatiilor avute in vedere la pct. 9.1 le sunt asimilate si hotarari ale instantelor judecatoresti precum si acte ale autoritatilor publice competente, cu impact asupra Campaniei.
9.3 In situatiile avute in vedere la pct. 10.1 si pct. 10.2, Centre de slabit si infrumusetare Silhouette nu mai are nici o obligatie catre participanti cu privire la returnarea unei sume banesti cu titlu de despagubire sau alte asemenea.

10. Diverse
10.1 Prin participarea la aceasta campanie participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. În cazul în care Centre de slabit si infrumusetare Silhouette constată neîndeplinirea şi/sau nerespectarea condiţiilor stipulate de Regulamentul oficial al promoţiei, işi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi.

11. Prelucrarea datelor personale
11.1 Tuturor participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001. Datele participanţilor la Campanie vor fi introduse în baza de date de consumatori ai produselor/serviciilor Centre de slabit si infrumusetare Silhouette. Scopurile constituirii acesteia sunt: desemnarea câştigătorilor acestei promoţii, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clienţii de produse şi servicii Silhouette, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, telefon, SMS) cu privire la prezenta promoţie sau la alte acţiuni desfăşurate în viitor.
11.2 Fiecare participant la promoţie este de acord cu privire la folosirea datelor sale personale de catre Centre de slabit si infrumusetare Silhouette in scop de marketing si are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Centre de slabit si infrumusetare Silhouette, adresând o cerere scrisă la adresa: Bucuresti, Bb. Regina Maria, nr.1, sector 4 , Bucuresti.
11.3 La cererea participanţilor, adresată în scris Organizatorului Centre de slabit si infrumusetare Silhouette, acesta se obligă:
– să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, printr-o solicitare pe an;
– să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
– să înceteze în mod gratuit prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

12. Raspunderea
12.1. Centre de slabit si infrumusetare Silhouette va acorda premiile persoanelor validate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Silhouette Centre