GDPR și Politica de confidențialitate

Confidențialitatea dvs. este unul dintre angajamentele noastre fundamentale la SC SILHOUETTE BEAUTY CENTERS SRL (împreună denumite “SILHOUETTE” sau “noi”).

 

Prin urmare, ne străduim să vă procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”). Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental , identitate economică, culturală sau socială.

Această politică de confidențialitate privește datele personale ale clienților noștri, partenerilor de afaceri, altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, potențiali angajați și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului nostru www.silhouette.ro precum și în ceea ce privește toate celelalte date cu caracter personal colectate prin e-mail sau prin alte contacte off-line. Politica de confidențialitate descrie:

Scopurile pentru care colectăm și folosim datele dvs. personale;
Motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri;
Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și procesăm;
Durata procesării acestor date;
Drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
Cui putem dezvălui datele personale.

OBIECTIVE, MOTIVE PENTRU PROCESARE ȘI CATEGORII DE DATE PERSONALE

În contextul interacțiunii dvs., ca persoană fizică, cu SILHOUETTE , vă putem spune activitățile de prelucrare a datelor pe care le efectuăm pentru:
·    Oferirea bunurilor și serviciilor solicitate de dumneavoastră.
·    Pentru a vă confirma serviciile pe care le-ați comandat și a vă furniza informații suplimentare cu privire la acestea.
·    Pentru operațiuni de ofertare, contractare, facturare.
·    Pentru conformare cu legile în vigoare.
·    Pentru activități specifice departamentului Resurse Umane, în situația în care sunteți interesați să faceți parte din echipa noastră.
·    Pentru a vă informa cu privire la ofertele promoționale, noutățile despre serviciile aflate în portofoliul companiei noastre sau pentru a vă invita la seminariile gratuite organizate.
·    Pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor și a spațiilor în care își desfașoară activitatea SILHOUETTE T, inclusiv supraveghere video
·    Pentru organizarea de evenimente și pregătire profesională
·    În relațiile cu furnizorii noștri
·    În relațiile cu consultanții noștri juridici, fiscali, contabili, marketing

Prin urmare, utilizăm datele dvs. personale în următoarele cazuri:

Dacă sunteți client sau potențial client al SILHOUETTE:
1.1. Furnizarea serviciilor de livrări de bunuri, servicii, evenimente, pregătire profesională, marketing, profilări automate în scopul determinării unor profiluri ale clienților noștri, supraveghere video a magazinelor noastre pentru protecția patrimoniului, a sediilor și locațiilor noastre.

Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate de la noi. De exemplu, în vederea furnizării de bunuri și servicii,  în pregătirea materialelor necesare serviciilor de marketing, programe de fidelizare, acordare de bonusuri sau diverse alte facilități, raportări de date către furnizorii noștri, furnizare de newslettere, este posibil să ne bazăm pe datele personale relevante pentru cazul dumneavoastră. Ne bazăm în acest caz pe executarea  acordului nostru ca motiv de procesare.

Datele dvs. vor fi utilizate și în relația cu firmele de curierat care vor aduce bunurile comandate la ușa dv. Datele transmise acestora vor fi strict limitate la serviciul prestat.
Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, starea sănătății dvs. necesară recomandării tratamentele și a  urmării efectelor tratamentelor, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

1.2. Comunicarea cu tine
Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și cu orice alte aspecte relevante legate de afaceri. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe executarea  acordului nostru ca motiv pentru procesare.

1.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege
Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării bunurilor și serviciilor bazate pe obligațiile legale sau obligațiile impuse nouă de lege ca de exemplu, întocmirea facturilor, declarațiile către autorități, paza patrimoniului etc. În acest caz, motivele pentru prelucrare sunt obligația legală.

1.4 Trimiterea de newslettere
De asemenea, putem utiliza datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică sau pe suport de hârtie oferte, informări, știri cu privire la produsele și serviciile noastre, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, v-ați dat acordul expres la o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi aceste informații în viitor făcând clic pe “Dezabonați” atunci când primiți e-mailul respectiv sau scrieți la marketing@silhouette.ro. Aveți posibilitatea de a opta pentru modalitatea de a primi aceste infromații respectiv prin SMS, mail sau poștă/curier.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

Dacă sunteți un reprezentant sau persoană de contact a unui client sau potențial client al SILHOUETTE

2.1. Furnizarea bunurilor și serviciilor din portofoliul SILHOUETTE.
Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza bunurile și serviciile solicitate de la noi. De exemplu, putem utiliza datele personale pentru a întocmi facturi, trimite bunurile prin curier, consilia cu privire la tratamentele aplicabile, a vă efectua tratamentele și serviciile comandate, organiza evenimente sau programe de pregătire profesională și este posibil să ne bazăm pe datele dvs. personale în pregătirea acestor servicii. Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate și gestionarea relației cu clienții noștri și furnizorii noștri.
Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

2.2. Comunicarea cu tine
Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și cu orice alte aspecte relevante legate de afaceri. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe interesul legitim de a furniza bunurile și serviciile noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.

Dacă sunteți participant la evenimente sau programe de pregătire profesională folosim datele dvs. personale pentru procesarea diplomelor, marketing, întocmirea dosarelor profesionale. Ne bazăm procesarea pe baza încheierii și executării acordului dvs. de participare la aceste evenimente sau programe de pregătire profesională.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

Dacă sunteți solicitant de loc de muncă / stagiu:
Folosim datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul SILHOUETTE, inclusiv în legătură cu programul nostru de internship. Ne bazăm procesarea pe baza încheierii și executării acordului.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

Dacă sunteți vizitator al magazinelor, sediilor noastre:

Noi folosim datele dvs. personale pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor și a personalului nostru. În acest caz, procesarea datelor noastre se bazează pe interesul legitim al SILHOUETTE, și anume protejarea acestor spații, active și personal.

 

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dvs., precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet:
Folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. atunci când vizitați site-ul nostru de internet, www.silhouette.ro, pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.

Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem procesa și datele dvs. în contextul modificărilor structurale sau al tranzacțiilor similare care implică orice entitate SILHOUETTE. În acest caz, motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care SILHOUETTE are obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea contractului încheiat SILHOUETTE în contextul unei astfel de tranzacții (dacă sunteți o parte la un astfel de acord) sau interesul legitim al SILHOUETTE de a efectua tranzacția în cel mai eficient mod (în restul cazurilor).

3. Către cine și de ce transmitem datele cu caracter personal
Confidențialitatea datelor personale reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte pentru noi. Nu transmitem aceste date către terțe părți decât dacă este necesar, și numai datele necesare pentru conformitate cu cerințele legale sau contractuale.

SILHOUETTE poate furniza date cu caracter personal curierilor, furnizorilor, altor clienți, autorități, juriștilor, contabililor, persoanelor care asigură suport tehnic de orice natură. Datele dvs. pot fi transmise și internațional dar în condiții de securitate astfel încat acestea să fie protejate împotriva oricărei fraude sau utilizări neautorizate.

4. Cum protejăm aceste date
Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță. SILHOUETTE a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii și a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. SILHOUETTE asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal.

SILHOUETTE utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare.

SILHOUETTE  depune toate eforturile rezonabile și justificate din punct de vedere comercial pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le deținem, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

De asemenea, am implementat măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate. Principiul privind protecția implicită a datelor va fi urmat și în cursul dezvoltării de noi produse sau servicii.

Totuși, în ciuda eforturilor depuse pentru stocarea informațiilor colectate într-un mediu de operare sigur, care nu este disponibil publicului, nu putem garanta securitatea absolută a acestor informații în timpul transmiterii sau stocării în sistemele noastre. În caz de încălcare a securității care vă pune în pericol confidențialitatea sau informațiile personale ne angajăm să vă informăm de aceste lucruri, fie prin intermediul acestui website fie prin alte metode de care dispunem (mesaje email, apeluri telefonice).

5. Care sunt drepturile pe care le aveți

Acces, Informare, Rectificare și Obiecție
Ne puteți contacta și vă vom informa cu privire la informațiile personale pe care le-am colectat și prelucrat în legătură cu dumneavoastră și despre scopurile în care sunt utilizate aceste date.
Aveți dreptul să corectați orice informații personale incorecte, incomplete, învechite sau inutile stocate în legătură cu dumneavoastră.

Puteți contesta anumite utilizări ale informațiilor personale, inclusiv marketingul direct, dacă aceste date sunt prelucrate în alte scopuri decât scopurile necesare pentru îndeplinirea serviciilor noastre sau pentru respectarea unei obligații legale. De asemenea, puteți contesta orice prelucrare ulterioară a informațiilor personale după acordul prealabil dat. Dacă vă opuneți procesării ulterioare a informațiilor personale, acest lucru poate duce la mai puține posibilități de a utiliza serviciile noastre.

Ștergere și dreptul de a restricționa prelucrarea
De asemenea, ne puteți solicita să ștergem informațiile dumneavoastra personale din sistemele noastre. Vom respecta această solicitare dacă nu avem un motiv legitim pentru a nu șterge datele. După ștergerea datelor, s-ar putea să nu putem șterge imediat toate copiile reziduale din toate sistemele noastre. Aceste copii vor fi eliminate cât mai repede posibil.
Ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea anumitor informații personale, însă acest lucru poate conduce la mai puține posibilități de a beneficia de serviciile oferite.

Dreptul la portabilitate
Aveți dreptul să primiți informațiile personale furnizate de dvs. într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit.

In concluzie, drepturile dvs. sunt:
❖    Dreptul de acces  implică posibilitatea de a obține confirmarea de la SILHOUETTE  dacă datele dvs. personale sunt prelucrate de către SILHOUETTE sau nu, și dacă este cazul, aveți dreptul să solicitați acces la aceste date, precum și informații suplimentare cum ar fi: scopul prelucrării, categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele cu caracter personal și perioada prevăzută pentru stocare. În situațiile în care este posibil să aveți nevoie să exercitați dreptul de acces, vă rugăm să luați legătura cu SILHOUETTE și să solicitați confirmarea prin e-mail la marketing@silhouette.ro. Vă rugăm să aveți în vedere situațiile specifice care sunt scutite de dreptul de acces, cum ar fi informațiile care identifică alte persoane sau care sunt supuse obligațiilor de confidențialitate.
❖    Dreptul la corectare vă permite să solicitați corectarea oricăror date personale inexacte pe care SILHOUETTE le deține, precum și să vă asigurați că datele dvs. sunt complete.
❖    Dreptul de ștergere vă permite, în situațiile reglementate în mod expres de lege, să solicitați ștergerea datelor dvs. personale. Situațiile în care legea prevede posibilitatea ștergerii datelor cu caracter personal sunt situațiile în care prelucrarea este ilegală sau când prelucrarea se bazează pe acordul dvs. și dvs. ați retras acest acord.
❖    Dreptul la restricționarea procesării vă permite obținerea de restricții privind prelucrarea datelor dvs. din partea SILHOUETTE. Acest drept nu poate fi exercitat decât în situații specifice, cum ar fi atunci când contestați exactitatea datelor dvs. În perioada necesară pentru a corecta datele dvs. ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dvs. personale.
❖    Dreptul la portabilitatea datelor implică dreptul dvs. de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, și transmiterea acestor date unui alt controlor. Acest drept se va aplica numai datelor personale pe care ni le-ați furnizat și în care prelucrarea se face prin mijloace automate bazate pe consimțământul dvs. sau pentru îndeplinirea contractului pe care-l aveți cu SILHOUETTE.
❖    Dreptul de a vă opune procesării datelor dvs. personale de către SILHOUETTE, din motive legate de situația dvs. particulară, se aplică numai în situațiile în care baza legală este consimțământul (de exemplu utilizarea adresei dvs. de e-mail pentru mesaje de marketing).
❖    Dreptul de a depune o plângere – dreptul de a contesta modul în care SILHOUETTE efectuează prelucrarea datelor dvs. la autoritatea competentă pentru protecția datelor
❖    Dreptul de vă retrage consimțământul acordat pentru diverse operațiuni de prelucrare, în cazurile în care consimțământul reprezintă baza legală pentru procesare. În cazurile în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs., procesarea va fi încheiată din momentul în care retragerea are loc, fără nici un efect asupra prelucrării care a avut loc înainte de retragerea acesteia.

SILHOUETTE creează diverse profiluri prin mijloace automate bazate pe datele personale ale clienților săi. În general aceste profiluri sunt create prin intermediul diferitelor aplicații on-line. SILHOUETTE creează și utilizează astfel de profiluri pentru a evalua comportamentul de consumator al clienților săi, astfel încât să poată dezvolta și pune la dispoziția clienților săi cele mai bune servicii.

Supraveghere Video
SILHOUETTE  a implementat un sistem de supraveghere video în spațiile comerciale, sedii, depozite  pentru a asigura securitatea patrimoniului său, a clienților săi, a personalului și a tuturor celorlalte persoane care intră în aceste spații. Siguranța patrimoniului este o obligație legală ca și cea a clienților noștri, care reprezintă preocuparea noastră principală, iar sistemul de supraveghere video ne permite sa oferim protecție în timp real. Toate zonele acoperite de o cameră video sunt semnalate prin indicatoare specifice.

7. DURATA PROCESULUI
Intenționăm să păstrăm datele dvs. personale atât pe durata acordului de asistență, cât și ulterior, în conformitate cu politicile noastre interne și obligațiile legale care ne revin.
În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui acord, aceste date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate și potrivit dispozițiilor legale în domeniu.

8. Cum vă puteți exercita aceste drepturi
Aceste drepturi pot fi exercitate prin completarea și transmiterea formularului de mai jos în format fizic sau prin intermediul unui e-mail la adresele de mai jos.

Putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea.
Putem respinge cererile care sunt repetitive nejustificat, excesive sau vădit nefondate. Ne rezervăm dreptul de a răspunde doar la o cerere de furnizare infomații anuală. Pentru cereri într-un număr mai mare este posibil să solicităm plata contravalorii furnizării acestor informații.

În cazul în care considerați că activitățile noastre de prelucrare a informațiilor personale nu respectă legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, se poate depune o plângere la:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
• B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
• www.dataprotection.ro

7. Cum ne puteți contacta
Dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor, sunteți binevenit să ne contactați în orice moment:
SC SILHOUETTE BEAUTY CENTERS SRL
·    Adresa: Bdul Regina Marian, nr. 1, Sector 4, București, Romania
·    Telefon: 0727.225.157
·    Email: contact@silhouette.ro